Radnički dom u Borovu naselju u isčekivanju obnove i boljih dana

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Radnički dom u vukovarskoj četvrti Borovo naselje desetljećima je bio jedan od najprepoznatljivijih objekata Grada Vukovara. Objekt je izgrađen 30-ih godina prošloga stoljeća i u njemu su se nalazile uredi nekada Borova, a kasnije i Zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za mirovinsko osiguranje, ZVO, SDSS, sindikati… Korišten je i za potrebe Splitskog veleučilišta koje je u Vukovaru imalo dislocirane studije, a kasnije i Tehničke škole Nikola Tesla. Zub vremena ali i činjenica da Radnički dom nikada nije obnovljen učinili su svoje te Radnički dom danas ovako izgleda.  Gradske vlasti najavljuju kako bi narednih godina mogla započeti njegova obnova. Naime, plan je da se objekt obnovi sredstvima iz Intervencisjkog plana poslije čega bi Radnički dom bio korišten za potrebe Vukovarskog veleulilišta Lavoslav Ružička.