Proširuje se objekt Dječjeg vrtića Vukovar 1. u prigradskom naselju Sotin

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, sa suradnicima, obišao objekt Dječjeg vrtića Vukovar 1. u Sotinu u kojem se trenutno odvijaju radovi na proširenju. S obzirom da se postojeći vrtić sastoji samo od jedne prostorije koju koriste djeca za boravak i spavanje ukazala se potreba da se postojeća terasa rekonstruira na način da ista postane prostorija za boravak djece, a u sklopu rekonstrukcije izvode se i strojarski te elektrotehnički radovi. Nova soba, kao i ostale prostorije, također će se opremit potrebnom opremom.

„Riječ je o objektu koji je otvoren 2013. godine zahvaljujući obitelji Vojnović koja je Gradu Vukovaru donirala navedenu kuću, a koja je potom prenamijenjena u objekt Dječjeg vrtića Vukovar 1. Ovaj objekt je trenutno u fazi nadograđivanja i podizanja standarda usluge koju je do sada pružao, jer nam je u interesu izjednačiti standard života u svim dijelovima Vukovara, pa tako i u prigradskom naselju Sotin, gdje smo prije nekoliko godina osigurali cjelodnevni boravak djece u vrtiću, što se pokazalo izuzetno dobro te se odrazilo na porast broja djece koja pohađaju vrtić“, rekao je Penava.

Dodao je kako je najvažnije da je mladim obiteljima iz Sotina osigurano mjesto na kojem djeca mogu boraviti u vremenu kada su roditelji na poslu.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1. Mirjana Kulić rekla je kako je u objekt Dječjeg vrtića Vukovar I u Sotinu upisano 11 djece u dobi između 3 i 7 godina, a za koje će brinuti 2 odgojiteljice.

„S obzirom da djeca mlađeg uzrasta nakon ručka imaju popodnevni odmor, a predškolska djeca se pripremaju za školu, bilo je potrebno odvojiti ove dvije dobne skupine kako bi se kvaliteta rada s djecom poboljšala“, rekla je Kulić.

Napomenula je i kako od 1. rujna u Dječji vrtić Vukovar 1. kreće 616 djece.

Grad Vukovar je ovaj projekt uspješno prijavio na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ kojeg provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te je isti odobren u 100% iznosu od preko 300 tisuća kuna. Završetak radova te isporuka i ugradnja opreme očekuje se tijekom rujna 2021. godine.