Proračun Grada Iloka u 2018. godini iznosi 52,2 milijuna kuna

Foto: Đuro Karalić

ILOK, Većinom glasova Gradsko vijeće Iloka usvojilo je Plan proračuna za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu. Prema usvojenom Planu proračun Iloka za iduću godinu iznosi nešto više od 52,2 milijuna kuna što je, kako je rečeno, osjetno povećanje u odnosu na tekuću godinu u kojoj je proračun iznosio 23,3 milijuna kuna. Pojašnjeno je kako najznačajnije povećanje bilježi stavka porez i prirez na dohodak koja je s 3,7 milijuna kuna narasla na 10,7 milijuna. Rečeno je kako je do toga povećanja došlo temeljem izmjene zakona o financiranju lokalne samouprave, odnosno, da je naznačen iznos pretpostavljen temeljem izračuna Ministarstva financija. Isto tako povećana je stavka naknade za novorođenčad koja je s 120.000 kuna narasla na 250.000 kuna. Povećani su i troškovi za sufinanciranje učeničkih knjiga za osnovnu školu za što će se u idućoj godini izdvojiti 350.000 kuna. Prema novom Planu proračuna povećana su izdvajanja i za sportske udruge na 400.000 kuna kao i subvencije za poljoprivredu i poduzetnike na 100.000 kuna.