Promovirano 227 studenata Veleučilišta Lavoslav Ružička

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U Hrvatskom domu Vukovar održana je 22. Svečana promocija stručnih prvostupnika Veleučilišta Lavoslav Ružička i 1. Svečana promocija diplomiranih fizioterapeuta. Kako je rečeno promovirano je ukupno 227 studenata. Od toga broja njih 54 su prvostupnici ekonomije, 44 prvostupnici javne uprave, 96 prvostupnici fizioterapije i 33 diplomirana  fizioterapeuta. Prema riječima Željka Sudarića, dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička, vukovarsko Veleučilištre trenutno pohađa 950 studenata.

„S obzirom na demografsku sliku u Slavoniji, ali i cijeloj Hrvatskoj, zadovoljni smo sa brojem studenata. Najveći interes i dalje imamo za studij fizioterapije gdje imamo studenata iz cijele Hrvatske“, rekao je Sudarić.

Najavio je kako u skoroj budućnosti planiraju i pokretanje diplomskih studija javne uprave i trgovine kao i da se razmišlja i o pokretanjima nekih novih studija. Velike planove imaju i sa obnovom Radničkog doma, gdje će se preseliti Veleučilište, a gdje će imati mogućnosti za organiziranje niza novih sadržaja.

„Imamo puno planova koji će rezultirati da Vukovar u skoroj budućnosti pravi mali studentski grad“, zaključio je Sudarić.