Projekt Vukovar: Na području grada Vukovara i naselja Bogdanovci i Lipovača dovršen sustav javne odvodnje

Foto: Vodovod grada Vukovara

Novim sustavom javne odvodnje stanovnicima je omogućen besplatan priključak na kanalizacijski sustav

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture ili Projekt Vukovar obilježava uspješan dovršetak još jedne etape u radovima. Na području grada Vukovara, te u naseljima Lipovača i Bogdanovci na području općine Bogdanovci izgrađen je potpuno novi sustav javne odvodnje.

Izvođač radova, tvrtka CROCUS d.o.o. iz Osijeka, dovršio je u predviđenom roku ugovorene radove, a ukupna vrijednost radova je 179.972,13 eura bez PDV-a.

U tijeku je i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara. Parametri koje izvođač dobiva prilikom uzorkovanja otpadnih voda zadovoljavaju predviđene standarde i njima su zadovoljni i izvođač radova i naručitelj, tvrtka Vodovod grada Vukovara. Dodatni plus provođenju pokusnog rada na pročistaču otpadnih voda je i osiguravanje dodatne količine otpadne vode iz dovršenog sustava javne odvodnje u naseljima Bogdanovci i Lipovača.

Po završetku pokusnog rada na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda održat će se tehnički pregled uređaja, a u Vodovodu grada Vukovara se nadaju dobivanju uporabne dozvole do kraja 2023. godine.

Rad na Projektu Vukovar je započeo još 2015. godine, a po završetku radova će Vukovar i okolna naselja imati jedan od najmodernijih sustava vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj.

Predviđeni rok za dovršetak radova na Projektu Vukovar je kraj 2023. godine. Projekt je ukupno vrijedan 48.034.045,39 eura (361.912.515 kuna), a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije s oko 70 posto ukupnog projekta. 12% Projekta je financirano sredstvima Republike Hrvatske, 12% izdvajaju Hrvatske vode i s 3,6% udjela sudjeluju jedinice lokalne samouprave.

Foto: Vodovod grada Vukovara

Sadržaj članka je nastao u suradnji s Vodovodom grada Vukovara i sufinanciran je od strane Kohezijskog fonda Europske unije.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Vodovoda grada Vukovara.