Projekt Vukovar: Jedan od najvećih komunalnih projekata na području Vukovara približava se dovršetku radova

Foto: Vodovod grada Vukovara

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ na mrežu vodoopskrbe i odvodnje će priključiti 2290 kućanstva i tvrtki i značajno im poboljšati kvalitetu života.

Na području Vukovara u tijeku su radovi na jednom od najvećih komunalnih projekata u Hrvatskoj. Projekt Vukovar ili „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ napreduje prema zadanim rokovima i trebao bi biti dovršen do kraja 2023. godine. Projektom je obuhvaćen grad Vukovar i općine Bogdanovci, Borovo i Trpinja.

U tijeku su radovi na izvođenju priključaka na sustav javne odvodnje, a do kraja veljače 2023. je na sustav priključeno 929 kućanstava i gospodarskih subjekata. Do kraja godine će broj priključaka biti 2290, kako je projektom i predviđeno. Jedan od ciljeva Projekta Vukovar je ista kvaliteta usluge svakom kućanstvu na području Vukovara.

Foto: Vodovod grada Vukovara

Sveukupna ugovorena cijena radova koji se odnose na izgradnju priključaka na sustav odvodnje je 1.166.346,00 eura (8.787.840,00) kn bez PDV-a, a svi izvođači su 16.8.2022. godine uvedeni u posao.

Radovi se odvijaju kroz tri grupe: grupe 1 i 2 na području Borova, a grupa 3 na području Vukovara, Lipovače i Bogdanovaca.

„Rad na Projektu Vukovar smo započeli još 2015. godine i veseli nas činjenica da će ove godine biti finalizirani radovi i da će područje Vukovara imati jedan od najmodernijih sustava vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj. Bitna komponenta ovog projekta je zaštita okoliša koja će biti značajno unaprijeđena i čak će nadmašiti EU Direktivu o pročišćavanju otpadnih komunalnih voda. Radovi napreduju planiranom dinamikom i svaki dan sve više kućanstava postaje dio Projekta Vukovar“, pojašnjavaju iz Vodovoda grada Vukovara.

Pri kraju su i radovi na pročistaču otpadnih voda – UPOV Vukovar. Uskoro se očekuje puštanje pročistača u probni rad. Realizacija radova je oko 8,77 milijuna eura u odnosu na ugovorenih gotovo 9,4 milijuna što je više od 93% gotovosti radova.

Foto: Vodovod grada Vukovara

Projekt Vukovar je započeo 2015. godine, a predviđeni rok za dovršetak radova je kraj 2023. godine. Projekt je ukupno vrijedan 48.034.045,39 eura (361.912.515 kuna), a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije s oko 70 posto ukupnog projekta. 12% Projekta je financirano sredstvima Republike Hrvatske, 12% izdvajaju Hrvatske vode i s 3,6% udjela sudjeluju jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj članka je nastao u suradnji s Vodovodom grada Vukovara i sufinanciran je od strane Kohezijskog fonda Europske unije.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Vodovoda grada Vukovara.