Projekt aglomeracije Cerna napreduje zadovoljavajućom dinamikom

Foto: Đuro Karalić

ŠIŠKOVCI, Intenzivno se radi na provedbi EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, a rezultati su iz dana u dan sve vidljiviji na cijelom projektnom području te je tako od veljače 2019. godine, kada je započeo projekt, do 15. rujna, izgrađeno 91,3 km mreže i 7.283 izvoda za priključak.

Radovi se odvijaju na području dva grada i četiri općine odnosno u ukupno 11 naselja, pojasnio je voditelj investicijsko-tehničke pripreme u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji (VVK), Dalibor Pavić koji je u pratnji načelnika općine Cerna, Gorana Begovića danas obišao radove u Šiškovcima.

Na području te općine projektom je predviđena rekonstrukcija 8 postojećih crpnih stanica, puštanje u rad 25.400 metara postojeće sekundarne mreže s 8 crpnih stanica, izvedba priključnih okana (ukupno u dužini od 12.640 metara na 1.264 pojedinačne lokacije) i izgradnja 6.327 m sekundarne mreže, 1.801 m transportnih cjevovoda i 4 crpne stanice. Do sada je na području općine izgrađeno 4,9 km mreže i 1.100 izvoda za priključak te 4 crpne stanice.

“Provođenjem ovog projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima”, rekao je Dalibor Pavić dodajući kako bi radovi u općini Cerna mogli završiti među prvima.

Po njegovim riječima, u općini Cerna planirana je izgradnja 8 kilometara kanalizacije od čega je do sada izgrađeno 5 kilometara te 1100 izvoda za priključak od planiranih 1260.

Zadovoljstvo dinamikom radova izrazio je i načelnik općine Cerna Goran Begović koji je pozvao mještane koji još nisu podnijeli zahtjev za priključenje da to učine što prije u općinskim prostorijama. Po njegovim riječima do sada je u općini Cerna izgrađeno 28 kilometara kanalizacije mreže, a u projektu aglomeracije bit će izgrađeno dodatnih 8 kilometara, a bit će izgrađen i uređaj za pročišćavanje voda.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ provodi se na području gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka. Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,8 posto financira se sredstvima iz Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,7 posto), Hrvatskih voda (11,7 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,8 posto).

Projektom je planirana izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcija 22 crpne stanice i izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika. U tijeku je i nadogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području. U okviru projekta nabavljena je i vrijedna oprema za održavanje sustava javne odvodnje.