Pripremljena dokumentacija za obnovu Radničkog doma

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U sklopu projekta obnove zgrade Radničkog doma u vukovarskoj četvrti Borovo naselje održana je završna konferencija EU projekta pod nazivom „Priprema dokumentacije za rekonstrukciju zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjenu u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru“. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava istakao je zadovoljstvo činjenicom što je prva faza ovog velikog projekta došla svome kraju ukazujući na partnerstvo Grada Vukovara, koji je nositelj projekta, Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ i Razvojne agencije Vukovar.

„Vrijednost ove faze projekta je 2,2 milijuna, a procjena ukupne vrijednosti projekta iznosi 70 milijuna kuna s PDV-om. Riječ je o kapitalnoj investiciji čija je lokacija, značenje i jezgra projekta revitalizacija gradske četvrti Borovo naselje kao i omogućavanje našem Veleučilištu modernih i dostatnih uvjeta za razvijanje postojećih i novih programa“, rekao je Penava.

Pojasnio je i kako prva faza projekta je priprema dokumentacije koja je obuhvatila izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade te ishodovanje svih potrebnih dozvola. Projekt je dio Investicijskog plana grada Vukovara koji se realizira kroz Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, a kojeg provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Govoreći o značaju projekta za Veleučilište dekan Željko Sudarić kazao je kako uz postojeće studijske programe koji se već provode na Veleučilištu  planiraju započeti i s novim studijskim programima.

„Jedan od dogovorenih novih programa je i studij informatike gdje ćemo s Tehničkim veleučilištem iz Zagreba pokrenuti studijski program informatike s 3 različita odjela. Možemo se pohvaliti da je ove godine vukovarsko veleučilište upisalo rekordan broj studenata, da je studentski dom je popunjen, da su otvorene upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a cjelokupna priča s Radničkim domom samo je nastavak na sve dobre vijesti“, istakao je Sudarić.

Inače, po završetku projekta obnove i prenamjene Radnički dom imati će neto površinu koja obuhvaća prizemlje i 3 etaže, odnosno. ukupno 6960 kvadratnih metara zatvorenog dijela koje će veleučilište koristiti za svoje potrebe. U prizemlju će se nalaziti velika konferencijska trodijelna dvorana s knjižnicom, dok će se na katovima nalaziti učionice i uredi za profesore. Kompletno će se urediti i okolina s južne na sjevernu stranu, parkiralište s novom cestom, nova pješačka površina. Rekonstrukcijom postojeće zgrade revitalizirat će se gradska četvrt Borovo naselje kao i proširiti kapaciteti, nadograditi smjerovi te povećati standard Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u zgradi spomeničkog značaja. Projekt će imat značajan utjecaj na fizičku, društvenu i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara, omogućiti će bolje obrazovanje za uspješno poduzetništvo i daljnje školovanje u novima, modernim i suvremeno opremljenim prostorima.