Predstavljeni prijedlozi zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta te prijenosu osnivačkih prava nad vukovarskom bolnicom na državu

Foto: Ivan Matić

ZAGREB, Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar zdravstva Milan Kujundžić na konferenciji za medije u utorak predstavili su Nacrt prijedloga zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i Bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku te Nacrt prijedloga Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, u povodu njihovog puštanja u javno savjetovanje.

Po riječima ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda prijedlogom zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta želi se očuvati trajna uspomena i sjećanja na žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu, ali i poticati njegov razvoj.

Medved je kazao da se zakonom definira pojam posebnog domovinskog pijeteta i područje na koje se to odnosi – Grad Vukovar i naselje Bogdanovci. Kao mjesto posebnog pijeteta određena je i Nacionalna memorijalna bolnica u Vukovaru.

Financijska sredstva za provedbu zakona osigurat će se u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i regionalne samouprave, dodao je.

Predstavljajući prijedlog zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i Bolnicom hrvatskih veterana na Hrvatsku, ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da bi po tom zakonu Županijska bolnica u Vukovaru postala Nacionalna memorijalna bolnica.

Podsjetio je kako je u svibnju Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije donijela odluku da oni, kao vlasnici, prenose svoja vlasnička prava na državu i Ministarstvo zdravstva.

Bolnica u Vukovaru bila bi u statusu Nacionalne memorijalne bolnice pa bi svu brigu oko vođenja i poslovanja, kao i sredstva za njezin rad, osiguravalo Ministarstvo zdravstva.

Time će, kaže Kujundžić, bolnica s jedne strane biti sačuvana kao ustanova u kojoj će se i dalje liječiti ljudi, a s druge strane kao posebna bolnica u povijesti hrvatskog naroda, objavljuje Večernji list.