Predstavljen projekt Male škole za velike roditelje

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, Na konferenciji za novinare članovi Vijeća za prevenciju Grada Vukovara predstavili su program „Male škole za velike roditelje“ koja je novina u radu Vijeća. Predsjednik Vijeća za prevenciju Marijan Pavliček, koji je i zamjenik gradonačelnika Vukovara, rekao je kako je ove godine Vijeće za prevenciju poduzelo niz akcija kako bi što više utjecalo i preventivno djelovalo na ciljane skupine.

„Ove smo godine posebno djelovali na osnovnoškolsku i srednjoškolsku dob,  a nastojali smo  kroz akcije u suradnji s  MUP-om utjecati na  naše mlade sugrađane zaštititi ih od zlouporabe opojnih sredstava. Poduzeli smo i niz  akcija kako bi zaštitili gradsku imovinu“, rekao je Pavliček govoreći o projektu.

Kako je rečeno na konferenciji projekt „Male škole za velike roditelje“  realizira se u suradnji s tvrtkom Psihoteka. U okviru projekta do sada su održane dvije radionice kroz koje je cilj educirati roditelje kako i na koji način uspostaviti kvalitetan odnos u odgoju svoje djece i kako najkvalitetnije djelovati. Govoreći o samome projektu voditelj i autor programa „Male škole za velike roditelje“ Dubravko Šokčević istakao je kako kvalitetan odnos i rad s djecom obvezno uključuje i  rad s roditeljima kao i da je cijela inicijativa u Vukovaru započela u suradnji  s Proni centrom i Info centrom za mlade Vukovar.

„Situacija u odgoju djece danas je puno drugačija nego što je to bilo desetljećima  ranije. Danas imamo prezaštićeni i razmaženi odgojni stil. Roditelji koji dolaze i traže pomoć imaju problem jer ne znaju, i rekao bih, ne usude se suprotstavljati vlastitoj djeci što u stvaranju i oblikovanju osobnosti djeteta uzrokuje neželjene posljedice. Ono što je specifičnost ovoga pristupa je da roditelji dobiju odgovor što učiniti. Roditelji imaju podređene zablude o kažnjavanju djece, jer se netko nekad sjetio reći da je kažnjavanje jednako zlostavljanju što uopće nije točno.  Ono što mi kroz ovu inicijativu želimo pokazati je da je za dobar odgoj potrebna ljubav ali i disciplina“, rekao je Šokčević.