Poziv za iskazivanje interesa za najam kućica i štandova za Vinkovačko ljeto

Foto: Vinkovačke jeseni

VINKOVCI, Iz Vinkovačkog ljeta pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti da do 1. lipnja 2018. godine podnesu zahtjev za najam prostora za pružanje ugostiteljskih usluga i najam drvenih kućica i štandova za prigodnu prodaju u prostoru Gradskog parka te uz park u Pješačkoj zoni u vremenu od 22. lipnja do 6. kolovoza 2018. godine tijekom manifestacije Vinkovačko ljeto.

Za najam su na raspolaganju:

  • Kućice  

– 10 drvenih kućica 2x2m, cijena najma 5.000,00 kn + PDV

  • Štandovi

– 5 štandova – cijena najma 2.000,00 kn + PDV

Na štandovima isključivo smiju izlagati izlagači koji prodaju rukotvorine, razni OPG, te ostala prigodna prodaja. Na štandu se ne smije prodavati hrana po principu naplate konzumacije hrane. Takve djelatnosti se obavljaju isključivo u kućicama.

Kućice i štandovi imaju osiguran osnovni priključak struje, po 500W za štandove i kućice, a naknada za korištenje električne energije iznosi 50 kuna po štandu, odnosno 100 kuna po kućici za cijelo vrijeme održavanja manifestacije.

Iskazivanje interesa obavlja se pisanim putem i mora sadržavati detaljan opis proizvoda i usluga koje će se nuditi.

Pisani iskaz  dostaviti na adresu

NOVOSTI D.O.O.

JURJA DALMATINCA 29,

32100 Vinkovci

ili putem e-mail adrese:

prodaja@novosti.hr

Sve informacije moguće je dobiti na mail: prodaja@novosti.hr ili na 099 447 88 17 .