Potpise za gradonačelničku kandidaturu predao Nenad Bučko s koalicijskom listom za Gradsko vijeće Vukovara

Foto: Nenad Bučko

VUKOVAR, Nenada Bučka i koalicijska liste HNS-a, HSS-a, ANU-a i HSLS-a predali su danas potpise za
kandidaturu na predstojećim lokalnim izborima.

„Danas smo predali skoro 1300 potpisa podrške za moju kandidaturu za gradonačelnika Vukovara i
za našu koalicijsku listu za Gradsko vijeće: HNS, HSS, ANU, HSLS. Po broju predanih potpisa smo
treća opcija u gradu.“ rekao je Nenad Bučko, kandidat za gradonačelnika Vukovara.

Uz podjelu promotivnih materijala i glazbu u centru grada, gradskoj tržnici i Borovu Naselju, Nenad Bučko i
njegova lista predstavili su građanima svoju viziju Vukovara koji “živi, stvara i radi”.

“Glas za nas je glas za: transparentan proračun putem aplikacije, sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti
mladima, poticanje lokalnih poljoprivrednika, brigu o umirovljenicima, povezivanje turističkih
inicijativa u gradu, pripremu europskih projekata u novom programskom ciklusu kroz Vukovarsku
razvojnu agenciju, stvaranje poduzetničke klime u Vukovaru i digitalizaciju gradske uprave. To je
glas za Vukovar koji živi, stvara i radi.“, poručio je.