Potpisani ugovori o ekološkoj proizvodnji

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Vukovarsko-srijemska županija zajedno s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku te Općinama Gradište i Cerna potpisala je Ugovor o sufinanciranju projekta „Unaprjeđenje ekološke proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji“. Ugovor su potpisali župan Božo Galić, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Krunoslav Zmaić te načelnici Općina Cerna i Gradište Srećko Papac i Goran Begović.

Navedeni ugovor potaknuti će odnosno unaprijediti neke već započete aktivnosti, a obuhvatiti će udruživanje i edukaciju naših proizvođača, te potaknuti navodnjavanje poljoprivrednih površina, promjenu strukture poljoprivredne proizvodnje i uvođenje oznaka kvalitete proizvoda i ekološke proizvodnje.

Župan Galić je istaknuo kako Vukovarsko-srijemska županija zajedno s Agro-klasterom nastoji pomoći poljoprivrednim proizvođačima u proizvodnji ali i plasiranju poljoprivrednih proizvoda, a današnje potpisivanje Ugovora je daljnji korak u provedbi projekta za unaprjeđivanje ekološke proizvodnje na području naše županije, i to u suradnji sa akademskom zajednicom koja će se uključivati u navedeni projekt.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu Andrija Matić naveo je kako je ugovor potpisan kako bi ohrabrili poljoprivredne proizvođače općina Gradište i Cerna da budu odlučniji prihvatiti, tako reći, okolišno odgovorniji pristup proizvodnji i s ekološkim pristupom na način da se educiraju i udružuju te prihvate ono što znanost preporučuje od preparata za korištenje u zaštiti bilja u poljoprivrednoj proizvodnji.

„Želja nam je da oni eko proizvođači, koji sada dobro posluju, budu najbolji primjer te pokažu i drugima kako trebaju ići tim putem. U našoj županiji ima 122 proizvođača i negdje oko 4.700 ha poljoprivredne površine pod ekološkom proizvodnjom i pod nadzorom. Potrebno je nešto više učiti i uložiti veće radne napore, tako da ljudi još nisu skloni naći se u tome ali nema razloga suzdržavati se od takvog izazova“, rekao je Matić.

Načelnik Općine Gradište Papac, koji je tijekom potpisivanja ugovora istaknuo kako podržava ovaj projekt, rekao je kako ekološka proizvodnja ima višestruke koristi te da samo treba ljude upoznati s tim.

„Moja je inicijativa išla prema tome da se ljudi educiraju, jer čime god se bave rade po principu rekla-kazala. Treba napraviti jedan sustavan stručan način i u tome će nam pomoći Poljoprivredni fakultet u Osijeku i da proizvođači točno znaju kakav je način ekološke proizvodnje, što se može aplicirati, koji su benefiti odnosno kakvi su poticaji. Znamo kako su za ekološku proizvodnju poticaji duplo veći nego za normalnu proizvodnju, a cijena proizvoda u ratarskoj proizvodnji duplo veća. Tako je i kod povrtlarske proizvodnje gdje su višestruko veće cijene proizvoda. Postoje preparati koje je struka osmislila već odavno. Insekticidi su mikrobiološki, tretiraju se više puta ali je cijena povoljna“, rekao je Papac.

Dekan Zmaić naveo je kako naši proizvođači trebaju nova saznanja i spoznaje o tehnologiji zaštite bilja i njihovoj primjeni.

„Poljoprivredni fakultet u Osijeku, zajedno u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom te općinama Gradište i Cerna nastoji postići dobar učinak da se mikrobiološki preparati koriste i primjenjuju te ujedno prati koji su njihovi učinci. Poljoprivrednici su na dobrom putu ne samo povećati prinose određene proizvodnje nego i povećati mogućnosti stvaranja većeg dohotka kod plasiranja takvih proizvoda“, rekao je Zmaić.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku ovim ugovorom se obvezuje provoditi analizu tla zainteresiranim proizvođačima općina Cerne i Gradišta te dati preporuku za meliorativne zahvate, dostaviti mikrobiološke preparate i osigurati zaštitu usjeva obavljati nadzor i savjetovanje proizvođača o prednostima ekološke proizvodnje.