Potpisan sporazum o suradnji Veleučilišta Lavoslava Ružičke, Grada Otoka i ustanove Virovi

Foto: Grad Otok

U prostoru Bioekološko – edukacijskog centra Virovi nedaleko Otoka potpisan je Sporazum o suradnji Veleučilišta “Lavoslav Ružička” Vukovar i Grada Otoka te ustanove Virovi i Veleučilišta kojim dionici utvrđuju međusobnu suradnju na realizaciji programa, projekata i ostalih oblika suradnje.

Sporazumne strane su suglasne da Sporazumom uspostavljaju suradnju te ju razvijaju po načelu uzajamnog interesa sporazumnih strana posebno na području organiziranja radionica i edukativnih programa, aktivnosti usmjerenih na prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju, zajedničkih nastupa, korištenja kadrovskih potencijala, zajedničkih istupa te provođenja stručne prakse studenata Veleučilišta, izvijestili su iz Grada Otoka..