Potpisan novi ugovor za Program usavršavanja menadžera – PUMA

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

VUKOVAR, Vukovarsko-srijemska županija i Hrvatska udruga poslodavaca već petnaest godina za redom provode Program usavršavanja manadžera- PUMA. U sklopu toga programa danas su u Palači Srijem župan Božo Galić i direktor HUP Regionalnog ureda Osijek Ivan Sarić potpisali Ugovor o sufinanciranju „Programa usavršavanja managera – PUMA“ Hrvatske udruge poslodavaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu. 

Kako je rečeno PUMA predstavlja suvremeni sustav kontinuirane edukacije menadžera koji karakterizira postojanost, stalna prilagodba novim menadžerskim trendovima i hrvatskim posebnostima. Edukacije provode predavači s bogatim gospodarskim iskustvom kroz programe koji daju optimalan balans između najaktualnijih istraživanja i primjenjive prakse. Vrijednost ugovora koji Vukovarsko-srijemska županija sufinancira za 2021. godinu je 25.000 kuna.

Tijekom provedbe programa u 2020. godini 150 polaznika je sudjelovalo na 7 različitih tematskih seminara, kojima je cilj bio osposobiti što više mladih ljudi kako bi edukacijom i stručnim usavršavanjem stekli praktična iskustva i znanja, te na taj način doprinijeli napretku gospodarstva u županiji. Edukacije su usmjerene na opće i generalno znanje u području menadžmenta, marketinga, upravljanje i nekih aktivnih regulativa koji mogu podići kvalitetu upravljanja  kao i cijelog sustava, a svatko u svojem području na ovaj način edukcije može podići razinu upravljanja u svojem poslovanju.

Kako je istaknuto, od početka provedbe programa još u 2006. godini pa do sada, kroz program PUMA educirano je 3.150 osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije, a zanimanje je iz godine u godinu sve veće. To dokazuje kako se svi žele educirati i što više usavršavati u području u kojem djeluju i rade. Programi su koncipirani za visoku stručnu spremu, a sastavljaju se u suradnji s poslodavcima. Teme ponekad uvjetuju i okolnosti, odnosno promjene u okruženju u kojem se provodi program, tako je u 2020. godini održan poseban seminar na temu korona krize.