Posjet Humanitarnoj udruzi Duga, skrbe za više od 600 obitelji

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i njegova zamjenica Ivana Mujkić posjetili su danas Humanitarnu udrugu „Duga“ gdje je s članicama održao sastanak na temu djelovanja udruge i projekata koje provode. Osim Socijalne samoposluge, Humanitarna udruga „Duga“ provodi niz projekata financiranih EU sredstvima, kao što je primjerice projekt „Zaželi“, te kroz njih zapošljava 20 osoba. Penava je rekao kako je Socijalna samoposluga samo jedna od djelatnosti kojima se Humanitarna udruga „Duga“ bavi te da je Udruga, u suradnji s Gradom Vukovarom, nositelj nekoliko projekata kao i da Udruga kontinuirano raste svakom godinom.

„Samo na projektu Zaželi zapošljava 15 djelatnica i pomaže 90 kućanstava s područja grada Vukovara. Projektom „Godine nisu važne“ pomažu vukovarskim umirovljenicima i brine za njihove potrebe. Vidimo kako je ova udruga usmjerena na olakšavanje života svim ugroženim skupinama našega grada za čiju dobrobit kontinuirano brine. Ne smijemo okretati glavu od teških sudbina ljudi oko nas jer se tijekom života svi suočavamo s teškim okolnostima u kojima nam je potrebna podrška, a to je upravo ono što Humanitarna udruga „Duga“ pruža“, rekao je Penava.

Kako je rečeno Udruga „Duga“ je u Vukovaru pokrenula projekt Socijalne samoposluge te su jedina udruga u gradu Vukovaru koja ima Rješenje Ministarstva poljoprivrede o upisu u Registar posrednika sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje. Udruga ima i Rješenje Ureda državne uprave Vukovarsko – srijemske županije o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Udruga je projekt Socijalne samoposluge Vukovar pokrenula u travnju 2014. godine te je od tada prikupila i podijelila namirnica i higijenskih potrepština u vrijednosti oko 6 milijuna kuna.

„Radimo već sedam godina i kroz taj rad imamo podršku lokalne zajednice, gradonačelnika i odjela za društvene djelatnosti. Kroz tu smo podršku došli i do svih naših projekata. Prepoznato je kako nam nije u cilju našim korisnicima samo proslijediti donirane namirnice nego zaista brinemo o njima“, rekla je predsjednica Udruge Tamara Mikulić.

Kako bi osigurali kontinuirano pružanje pomoći i skrbi za više od 600 obitelji (oko 1500 osoba) s područja grada Vukovara, a s ciljem osiguranja održivosti, podizanja kvalitete života korisnika, jačanja kapaciteta i unaprjeđenja znanja udruge i podizanja svijesti i poticanja fizičkih i pravnih osoba na solidarnost prema potrebitima doniranjem hrane i volontiranjem za Udrugu Duga Vukovar osigurano je izravno sufinanciranje kroz Program javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021. godini te je u tu svrhu u proračunu Grada Vukovara predviđeno 90.000 kuna.