Pokladno jahanje u Privlaci

Foto; Đuro Karalić

PRIVLAKA, Među 52 jahača i jahačice, prisitiglih na ovogodišnje pokladno jahanje u Privlaku, bila je i Manuela Ferić.