Pojednostavljen postupak uplate trošarina malim proizvođačima jakih alkoholnih pića

Foto: PixabayAlexandra

Carinska uprava Ministarstva financija uputila je obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića o pojednostavnjenju postupka uplate trošarine na alkoholna pića za 2016. godinu.

“U cilju pojednostavnjenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine za 2016. godinu kojeg uplaćuju registrirani vlasnici/korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na predviđenom obrascu za 2016. godinu nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu”, navodi se u priopćenju.

Dovoljno je da mali proizvođač jakog alkoholnog pića na propisani račun Državnog proračuna uplati paušalni iznos trošarine, ovisno o zapremnini kotla (100,00 ili 200,00 kuna) do 31. siječnja 2017. godine. Na nalogu za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „68“. U polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi upisuje se brojčana oznaka vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB). Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

“Ukoliko je obveznik u 2016. godini proizveo više od 20 litara čistog alkohola, dužan je nadležnom carinskom uredu do 31. siječnja tekuće godine dostaviti: Obrazac GI-MP-JAP ili izjavu s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića, na osnovu koje će carinski ured utvrditi i obračunati trošarinu te o istome obavijestiti obveznika koji će uz paušalni iznos trošarine (100,00 ili 200,00 kuna) i tako obračunatu trošarinu uplatiti na propisani račun Državnog proračuna kako je gore pojašnjeno”, poručuju iz Carinske uprave.

Financijsko zaduženje registriranih obveznika – malih proizvođača jakih alkoholnih pića carinski uredi će sačiniti na temelju podatka iz Obrasca PUR o zapremnini kotla i/ili na temelju zaprimljene izjave s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića.

Svrha ovoga pojednostavljenja je da obveznici ne moraju nužno fizički dolaziti u nadležni carinski ured, a za sve dodatne informacije mogu se dobiti i telefonom. pa se u tom smislu daju kontakt podaci ovlaštenih carinskih službenika kojima se mogu obratiti za davanje pomoći u pogledu ispunjavanja obveze uplate trošarine, navodi se u obavjesti Carinske uprave.