Informacije o projektu aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivakovo i Cerna mogu se pronaći na web stranici www.aglomeracija.vvk.hr

Foto: vitez.ba

VINKOVCI, Vinkovački vodovod i kanalizacija provodi projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ čijom će se realizacijom uspostaviti veća priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove mreže te radove na izvedbi pripreme za kućne priključke. Radovi se istodobno odvijaju u 11 naselja: Vinkovcima, Mirkovcima, Andrijaševcima, Rokovcima, Otoku, Komletincima, Privlaci, Ivankovu, Retkovcima, Cerni i Šiškovcima.

Više informacija o radovima koji se izvode tijekom mjeseca kao i sve ostale podatke i informacije o projektu aglomeracije korisnici mogu pronaći na web stranici www.aglomeracija.vvk.hr

Trenutno korisnici mogu vidjeti koji su radovi i u kojim naseljima planirani u rujnu. Na stranici korisnici mogu pronaći i informaciju na koji način mogu ostvariti pravo na pripremu za izgradnju kućnog priključka i koja im je sve dokumentacija potrebna za to.

Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.