POGLED NA ZIMSKU LUČICU U VUKOVARU

Foto: Ivan Matić

S hladnijim vremenom najveći dio riječnih plovila usidren je u zimsku lučicu koja se nalazi gotovo u središtu Vukovara. Pogled na usidrene čamce i brodice, iza kojih se nazire vizura grada, čest su motiv fotografa i turista koji posjećuju grad.