POGLED IZ ZRAKA NA ZIMSKU LUČICU, UŠĆE VUKE I DUNAV

Foto: Ivan Matić

U svakodnevnim obilascima grada građani i turisti najčešće prolaze centrom Vukovara kao i potezom uz Dunav. Upravo je dio uz Dunav nešto posebno što izdvaja Vukovara od drugih gradova. To su ušće vuke u Dunav, zimska lučica, pogled na Dunav kao i nekadašnji Hotel Dunav.