Ove godine završetak radova na izgradnji Ukrajinskog doma

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava obišao je Ukrajinski dom u kojem će djelovati kulturno-prosvjetno društvo „Ivan Franko“. Kako je rečeno obnova Ukrajinskog doma čekala je na realizaciju više od 10 godina, a na inicijativu gradonačelnika  Vukovara pokrenuta je 2020. godine. Radovi vrijednosti gotovo pola milijuna kuna su završeni te su financirani sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, dok bi u ovoj godini trebao uslijediti njihov završetak.

„Kroz izvrsnu suradnju s ukrajinskom nacionalnom manjinom na području grada Vukovara ušli smo zajedno u obnovu Ukrajinskog doma, projekt koji je u završnima fazama. Želimo stvoriti preduvjete za njegovanje i razvoj kulture i tradicije ukrajinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te vjerujem kako će se završetkom ovog projekta to i ostvariti“, rekao je Penava.

Marija Semenjuk Simeunović, tajnica Ukrajinsko kulturno-prosvjetnog društva „Ivan Franko“ iz Vukovara i tajnica Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske kazala je kako će zgrada imati veliki značaj za ukrajinsku nacionalnu manjinu i njegovanje ukrajinskih običaja.

„Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo „Ivan Franko“ djeluje na području Vukovarsko – srijemske županije gdje po posljednjem popisu stanovništva ima oko 500 deklariranih Ukrajinaca. U samom Vukovaru ih je oko 200, a upravo ova zgrada je našla savršeno mjesto za izgradnju jer se nalazi na prolazu između Vukovara i Petrovaca gdje živi najviše pripadnika ukrajinske nacionalne manjine. Završetkom radova ovo će biti jedina zgrada ukrajinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj“, rekla je Semenjuk Simeunović.

Dodala je kako Društvo broji 133 člana, a unutar nje djeluje nekoliko sekcija koje će izgradnjom Doma dobiti prostor za svoje aktivnosti. Istaknula je i da će članovima Društva zgrada predstavljati nužan uvjet za stvaranje kulturne autonomije na njegovanju i očuvanju kulture, običaja i jezika.