Otvorena farma svinja OPG-a Čolakovac – Mijić

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

GRADIŠTE, U Gradištu, nedaleko od Županje, svečano je otvorena nova farma obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva Čolakovac-Mi­jić za uzgoj tovnih svinja, krmača i prasadi. Ovo gospodarstvo sjedinjuje tradiciju bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom dugu 300 godina. Niz prenošenja znanja, iskustva i tradicije slavonskog (srijemskog) načina života nastavl­ja se kroz ovo gospodarstvo koje je registrirano 2004. Godine. Nositeljica obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva postaje je Iva­na Čolakovac-Mijić, a snagu ovog OPG-a čine dvije obitelji sa ukupno devet članova i jednom osobom stalno zaposlenom

OPG je u sustavu PDV-a, hranu za svoju stoku osiguravaju s 110 ha obradivih površina od čega je 61 ha vlastite zemlje a ostatak je u zakupu. Trenutno u uzgoju imaju 250 svinja. Vrijednost ukupnih ulaganja za obadvije investicije je oko 7,1 milijun kuna od čega ukupni iznos potpore iznosi preko 5,2 milijuna kuna. Početak izvođenja radova na izgradnji farme bio je 10. ožujka 2019. godine. Zanimljivost ovog OPG-a je da za osigu­ranje ishrane svoje stoke obrađuju 44 ha proiz­vodnih površina na području Nove Gradiške koje je 120 kilometara udaljena od Gradišta.

“Ovaj projekt pokazuje očigledni primjer uspješnog rada obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kao i  zajedničkog rada Općine Gradište, Vukovarsko-srijemske županije,  Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Hrvatske“, rekao je župan Božo Galić.

OPG se prijavio na natječaj iz Mjere 4. „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ tip operacije 4.1.1. „Rekonstruk­cija, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – stočarstvo i peradarstvo iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 i to za OPG sa ukupnim ekonomskim standardnim rezultatom od 8.000 do 250.000 €. Također, prijavili su se i na natječaj na tip operacije 4.1.2. „Zbrinja­vanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju također je financirala izgradnju i opremanje farme.

OPG Čolakovac član je Proizvođačke organizacije “Slavonski svinjogojac”, a trenutno isporučuje svinjske butove na području Istre za proizvodnju “Istarskog pršuta”, a okončanjem ovog EU projekta povećati će proizvodnju i isporuku.