Općinsko državno odvjetništvo predložilo istražni zatvor protiv dvojice ispitanih okrivljenika

Foto: Đuro Karalić

VUKOVAR, U Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru su, nakon primitka kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske protiv pet fizičkih i jedne pravne osobe zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. i 3. Kaznenog zakona, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a, krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 2. KZ-a te kaznenog djela davanja netočnih podataka iz čl. 624. st. 1. t. 1., 8., 11. Zakona o trgovačkim društvima, provedene dokazne radnje ispitivanja dostupnih prvookrivljenika i trećeokrivljenika (1968. i 1964.) te je sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru predloženo određivanje istražnog zatvora protiv dvojice ispitanih okrivljenika. (6. 7. 2020.)

Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik od 30. travnja 2018. do 30. rujna 2018., kao član uprave-direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Boboti, u nakani pribavljanja tom trgovačkom društvu znatne protupravne imovinske dobiti; nakon što je na neutvrđeni način došao u posjed veće količine raznih žitarica, u nakani da tu robu prikaže kao zakonitu djelatnost društva, te da na temelju toga ostvari osnov za povrat poreza na dodanu vrijednost, a potom i ishodi povrat; sa drugookrivljenim direktorom trgovačkog društva sa sjedištem u Markušici, trećeokrivljenim direktorom trgovačkog društva sa sjedištem u Karadžićevu, četvrtookrivljenim direktorom trgovačkog društva sa sjedištem u Karadžićevu i petookrivljenim direktorom trgovačkog društva sa sjedištem u Bršadinu, dogovorio izdavanje nevjerodostojne dokumentacije. Iz takve će dokumentacije proizlaziti da je trgovačko društvo sa sjedištem u Boboti, u kojem prvookrivljenik ima svojstvo direktora, kupac poljoprivrednih kultura iako stvarnog prometa neće biti, na što su ostali okrivljenici pristali.
U cilju da prvookrivljeniku neistinitom dokumentacijom o isporuci robe omoguće neosnovan povrat poreza na dodanu vrijednost, drugookrivljenik je, osnovano se sumnja, od 4. lipnja 2018. do 10. srpnja 2018. u ime vlastitog trgovačkog društva izdao ukupno 32 računa i otpremnica u ukupnom iznosu od 2.283.484,14 kuna, s iskazanim porezom na dodanu vrijednost po stopi od 25 posto u iznosu od 456.696,74 kune, a trećeokrivljenik od 5. lipnja 2018. do 24. srpnja 2018. u ime vlastitog trgovačkog društva izdao 36 računa i otpremnica u ukupnom iznosu od  2.322.966,63 kune s iskazanim porezom na dodanu vrijednost po stopi od 25 posto u iznosu od 464.593,33 kune. Osnovano se sumnja da je četvrtookrivljenik u ime vlastitog trgovačkog društva od 13. lipnja 2018. do 26. srpnja 2018. izdao 28 računa i otpremnica u ukupnom iznosu od 1.878.086,14 kuna s iskazanim porezom na dodanu vrijednost po stopi od 25 posto u iznosu od 375.617,24 kune, a petookrivljenik u ime vlastitog trgovačkog društva od 13. lipnja 2018. do 26. lipnja 2018. izdao 11 računa i otpremnica u ukupnom iznosu od 745.076,58 kuna, s iskazanim porezom na dodanu vrijednost po stopi od 25 posto u iznosu od 149.015,30 kuna.
Navedeni okrivljenici su te račune, osnovano se sumnja, svjesni da oni ne sadrže istinite i točne podatke, ovjerili svojim potpisom i pečatom, a prvookrivljenik ih je po primitku prihvaćao i knjižio u poslovnim knjigama trgovačkog društva sa sjedištem u Boboti kao vjerodostojne, nakon čega je naložio njihovo plaćanje u ukupnom iznosu od 7.229.613,49 kuna. Prvookrivljenik je potom, osnovano se sumnja, iako svjestan kako nije došlo do isporuke dobara po primljenim izlaznim računima navedenih trgovačkih društava, te da se pravo na odbitak pretporeza stječe na stvarno primljene isporuke dobara, protivno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost u mjesečnim prijavama poreza na dodanu vrijednost za lipanj 2018. i srpanj 2018. godine neosnovano iskazao pretporez u ukupnom iznosu od 1.445.921,46 kuna, čime je za ranije navedeno šestookrivljeno trgovačko društvo sa sjedištem u Boboti stekao protupravnu imovinsku korist u vidu manje plaćenog  poreza u navedenom iznosu na štetu proračuna Republike Hrvatske.

Osnovano se sumnja i da je u navedenom razdoblju protivno odredbama čl. 8. i 9. Zakona o računovodstvu i čl. 66. Općeg poreznog zakona, poslovne knjige vodio na temelju nevjerodostojnih knjigovodstvenih isprava ne poštujući računovodstvene standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva, te je na taj način onemogućio preglednost poslovnih događaja, financijski položaj i uspješnost poslovanja.

Postoji osnovana sumnja da je trećeokrivljenik od 13. do 18. travnja 2018. u Karadžićevu, Vinkovcima i Osijeku, kao osnivač trgovačkog društva sa sjedištem u Karadžićevu, nakon što je 13. travnja 2018. u javnobilježničkom uredu javnog bilježnika u Vinkovcima, u izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću neistinito naveo kako je sjedište navedenog trgovačkog društva u Karadžićevu, te donio poslovnu odluku o poslovnoj adresi društva iako svjestan kako uprava predmetnog poslovnog subjekta neće upravljati poslovima društva s navedene adrese, niti će društvo obavljati bilo kakvu poslovnu aktivnost, a na temelju navedenih podataka je Trgovački sud u Osijeku, u registracijskom postupku upisa, donio rješenje o upisu navedenog društva u sudski registar društva s ograničenom odgovornošću.

Nakon provedenih dokaznih radnji prvog ispitivanja, sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv prvookrivljenika na temelju čl. 123. st. 1. t. 2. i 3. ZKP-a, i protiv trećeokrivljenika na temelju čl. 123. st. 1. t. 1., 2. i 3. ZKP-a. Budući da je sudac istrage u odnosu na prvookrivljenika odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora i odredio mjeru opreza iz čl. 98. st. 2. t. 6. Zakona o kaznenom postupku, državno odvjetništvo je podnijelo žalbu protiv navedenog rješenja suca istrage.

AUTOR: DORH