Online seminar na temu Mirna reintegracija – nepozvan gost. proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u školskom obrazovanju

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Povodom 23. obljetnice službenog završetka Mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja Zaklada Friedrich Ebert u Zagrebu i Europski dom Vukovar organizirali su online seminar na temu Mirna reintegracija – nepozvani gost. Proces Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u školskom obrazovanju. Na seminaru su Nikica Torbica, Dkolektiv i Tena Banjeglav, Documenta predstavili materijal za nastavnike koji su kreirali kako bi olakšali rad s učenicima na temu Mirne reintegracije. Ovaj radni materijal dodatak je hrvatskom izdanju Europskog kurikuluma za nenasilnu tranformaciju sukoba (NTS) za učitelje, čija je jedna od koautorica Katarina Kruhonja iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Kruhonja je na početku seminara ukratko je predstavila projekt u sklopu kojega je priručnik nastao i obrazložila potrebu za izradom dodatnh radnih materijala za hrvatsko izdanje.

Seminar je bio namijenjen ponajprije nastavnicima i zainteresiranim stručnim suradnicima u obrazovanju, kao i svima koji rade s mladima u neformalnom obrazovanju. Sudjelovalo je 55 sudionika, uključujući predavače, a razvila se vrlo dinamična i inspirativna diskusija.

Naime, veći dio nastavnika izjavio je da nisu obrađivali Mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja u nastavi i da je ona ndovoljno zastupljena u nastavi. Istovremeno sudionici smatraju temu bitnom i ocjenjuju važnim da učenici razumiju značenje Mirne reintegracije kao najuspješnije mirovne misije Ujedinjenih naroda. Stoga su i bili zainteresirani i motivirani saznati više o mogućnostima obrade ove teme. Pri tome su mnogi naglasili važnost kritičke rasprave o procesu Mirne reintegracije te razgovora o njezinim utjecajima na život u Vukovaru danas, za što, prema izjavama sudionika i sami učenici pokazuju interes.

Diskusija se povela i oko studijske posjete Vukovaru učenika osmih razreda te sudionici predlažu da bi u sklopu ovog programa bilo poželjno sveobuhvatno obraditi i temu Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, jer je ona u tom kontekstu trenutno nedovoljno obrađena. Za vrijeme svoga boravka u Vukovaru, učenici osmih razreda trebali bi učiti kako o Domovinskom ratu, tako i o miru, smatra Nikica Torbica, zagovarajući pri tome naglasak na Mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.

Potaknuti predstavljenim materijalom i diskusijom nastavnici su predložili prikazivanje istih na stručnim skupovima. U ovom kontekstu bilo bi poželjno organizirati dodatne edukacije te u proces provedbe uključiti nadležne institucije poput Agencije za odgoj i obrazovanje.