Održana sjednica strukovne grupe trgovine Županijske komore Vukovar

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na sjednici strukovne grupe trgovine Županijske komore Vukovar bilo je riječi o stanju gospodarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji s osvrtom na djelatnost trgovine. Stručna suradnica ŽK Vukovar Marija Čuljak, koja je prezentirala cjelokupno stanje, rekla je kako je broj poduzetnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godine iznosio 1755 što je za 16% više u odnosu na prošlu godinu.

„Ukupni prihodi iznosili su 12,9 milijardi kuna sto je povećanje od skoro 2%, a rasli su i rashodi za 1,3%. Stanje u djelatnosti trgovine u VSŽ u 2016. godini –  broj poduzetnika se povećao 393 na 436 odnosno za 10,9%. Ukupni prihodi VSŽ su iznosili 2,9 milijardi što je povećanje od 10%, a povećali su se i rashodi za 10,7%. Udio trgovine u ukupnom prihodu gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije iznosi je 23%. Udio trgovine u ukupnom broju zaposlenih u VSŽ je 22%. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u djelatnosti trgovine u VSŽ u 2016. godini iznosila je  3.271 kn što je povećanje za 4,5% u odnosu 2015. godinu. Izvoz u trgovini u 2016. godini se znatno povećao za 78% i iznosio je 122 milijuna kuna. Uvoz je iznosio 352 milijuna kuna. Udio trgovine u ukupnim investicijama VSŽ je 10%. Investicije u trgovini su se znatno povećale, s 13 milijuna na 34 milijuna kuna“, rekla je Čuljak.

Na sjednici su izabrani novi predsjednik i zamjenik predsjednika strukovne grupe trgovine. Za predsjednika strukovne grupe trgovine izabran je Dražen Božić iz tvrtke Vigus d.o.o., a za zamjenika Mario Špoljar iz tvrtke Akord d.o.o.