Održana redovna godišnja skupština KS Vukovarsko-srijemske županije

Foto: Pixabay/Stefan Schweihofer

ILOK, U najistočnijem vukovarsko-srijemskom gradu održana je redovna godišnja Skupština Košarkaškog saveza Vukovarsko-srijemske županije na kojoj je, pored usvojenog izvješća o radu predsjednika Dražena Pejića te financijskog izvješća tajnika Ivana Vujeva, kao i izvješća predsjednika nadzornog odbora Branislava Orešković, usvojen i financijski plan te program rada Saveza za 2019. godinu.

Skupština je također donijela jednoglasno odluku na prijedlog predsjednika Saveza da se članovi izvršnog odbora Mario Rajtarević i Vladamir Hrček razriješe članstva u Skupštini (po osnovi njihova pisanog zahtjeva i zbog nedolazaka na sjednice izvršnog odbora unazad dvije godine.)

Izvršni odbor sada ima 7 članova, što je po Statutu HKS-a prihvatljivo, jer Statut predviđa 7-9 članova izvršnog odbora.

Također je Skupština donijela odluku da će se izraditi pročišćeni tekst Statuta i Poslovnika KS VSŽ, koji su unazad par godina doživjeli nekoliko nadopuna i izmjena u pojedinim člancima.

Članovi Skupštine su na gradskom groblju u Iloku položili vijenac u spomen na prerano preminulog košarkaša i tajnika kluba KK Ilok, te bivšgeg predsjednika Saveza, Marijana Racu, a na taj dan održan je i 2. memorijalni košarkaški turnir njemu u spomen, u organizaciji KK Iloka.