Od privatnih šuma nikakve koristi

VINKOVCI, Na području Vukovarsko-srijemske županije u privatnom vlasništvu nalazi se između 1.300 i 1.400 hektara pod šumama rascjepkanih na više od 4.000 parcela koje su vlasništvu više od 5.000 osoba koje međutim u često slučajeva niti ne znaju da su vlasnici niti se privatnim šumama upravlja na najbolji način, rečeno je između ostaloga na sastanku koji je u Vinkovcima održan na temu “Problemi i potencijali privatnih šuma u Vukovarsko-srijemskoj županiji”.

“U našoj županiji postoji više od tisuću hektara privatnih šuma i svi ćemo se čuditi gdje su. One postoje ali kao da ih i nema. Primjera dobre prakse nažalost kod nas nema”, priznao je vukovarsko-srijemski pročelnik za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Andrija Matić rekavši kako nažalost mora priznati da privatne šume u Vukovarsko-srijemskoj županiji ne služe ničemu, a potencijali su itekako značajni.

Po njegovim riječima, kroz mjere ruralnog razvoja šuma se danas može “prevesti” iz lošije u bolju, a može ju se staviti i u funkciju uzgoja domaćih životinja, za što se mogu dobiti i poticaji.

“Sve te šume imaju svoju vrijednost koja se može povećati ili umnogosručiti ukoliko napravimo integrirani način proizvodnje u kojem ćemo sa šumom povezati i uzgoj domaćih životinja koje smo istjerali iz gradova, a sada iz tjeramo i iz sela. Možemo ih vratiti u šume”, mišljenja je Vladimir Margeta s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Po riječima Ivana Marjanovića, direktora Hrvatske gospodarske komore (HGK) Županijske komore Vukovar, prosječna veličina privatnih šuma u Vukovarsko-srijemskoj županiji je 0,23 hektara što je vrlo malo iznad zakonskog minimuna koji kaže kako se šumom smatra površina obrasla šumskih dvećem koja je veća od 0,10 hektara.

“Kod nas ispada da velika većina šuma uopće ne spada u tu kategoriju ako nam je prosječna površina 0,23 hektara. Budući da je riječ o privatnim posjednicima tu je i drugih problema. Još uvijek ne postoji usklađenost između zemljišnih knjiga i katastra i ARKOD-a. Imamo i dio vanknjižnog vlasništva tj. da vlasnici nisu provodili određene postupke koji su se događali kao što je naslijeđivanje, prodaja i dr. Tako da imamo jednu situaciju na terenu, drugu u knjigama, a treću onakvu kakvu bi mi željeli. “, kaže Marjanović.

PRESS 032