Objavljen natječaj za nagrade “Velebitska degenija”

ZAGREB, Hrvatsko novinarsko društvo i HEP Opskrba, Zagreb objavili su Natječaj za godišnje nagrade “Velebitska degenija” za najbolji novinarski rad o zaštiti okoliša (po jedna nagrada za radove objavljene u tisku i internetu, na radiju i televiziji te za fotografiju u razdoblju od 1. ožujka 2015. godine do 29. veljače 2016. godine).

Nagrade (ukupno četiri) dobivaju novinari i fotoreporteri za najbolje autorske radove i fotografiju o zaštiti okoliša objavljene u tisku i internetu, na radiju i televiziji.

Svaka nagrada sastoji se od novčanog dijela (10.000 kn), plakete i diplome, a dodjeljuje se u prigodi Dana planeta Zemlje, 22.travnja.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju:

– redakcije
– ogranci i zborovi HND
– pojedinci
– ustanove koje se bave zaštitom okoliša
Prijedloge treba dostaviti na adresu:

Hrvatsko novinarsko društvo
Perkovčeva 2, Zagreb
za Natječaj o zaštiti okoliša

Prijedloge dostaviti do 8. travnja 2016 . godine.

Predlagači su dužni, uz obrazloženu kandidaturu, priložiti kopiju teksta, CD ili DVD snimljenih i objavljenih radijskih i televizijskih priloga i emisija te fotografija s naznakom gdje i kada su objavljeni, s najviše 3 priloga po autoru.

ĐURO KARALIĆ/HND.HR