Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Foto: PU vukovarsko - srijemska

VUKOVAR, U prostorima Udruge umirovljenika “Borovo naselje”, a na poziv Udruge žena Vukovar, danas je policijska službenica za prevenciju sudjelovala na javnoj tribini, koja je organizirana povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama.

Radi se o prvoj javnoj tribini, od ukupno dvije planirane, koje Udruga žena Vukovar organizira u sklopu programa „Superseniori Vukovara“ a s ciljem ukazivanja na važnost zaštite starijih osoba te osvještavanje problema s kojima se starije osobe suočavaju.

Tom prilikom razgovaralo se na temu „Izloženost starijih osoba nasilju u obitelji“ te je istaknuto kako je nasilje nad starijim osobama ozbiljan problem u današnjem društvu, pri čemu je u djelotvornom suzbijanju nasilja nad starijima potrebno djelovati zajednički na svim razinama. 

“Kako ljudi stare, tako se moraju sve više oslanjati na druge kako bi se mogli primjereno brinuti o sebi. Samim time javlja se i mogućnost da će ih netko zlostavljati i/ili iskoristiti. Nažalost takve situacije se mogu dogoditi bilo kome, te mogu doći od bilo koga. Nijedna osoba nije kriva ako je netko tuče i loše se ponaša prema njoj. Nitko nije uzrok nasilničkom ponašanju drugog. Svatko zaslužuje da se drugi prema njemu ponašaju sa poštovanjem. Svatko zaslužuje siguran i sretan život”, rečeno je na tribini.

Drugi dio javne tribine bio je namijenjen edukaciji o pravima starijih osoba s naglaskom na ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.