Obavijest biračima u povodu predstojećih dopunskih lokalnih izbora

Foto: Vlada RH

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Služba za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije izdala je Obavijest za birače.

Dopunski lokalni izbori su bit će održani u nedjelju, 3. listopada, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji birat će se 3 predstavnika srpske nacionalne manjine za Županijsku skupštinu, po jedan predstavnik hrvatskoga naroda u općinskim vijećima općina Borovo i Trpinja, po jedan predstavnik srpske nacionalne manjine u općinskim vijećima općina Bogdanovci, Nijemci, Tompojevci i Tovarnik i jedan predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Općinskom vijeću Općine Gunja.

Obavijest biračima dostupna je na http://www.vusz.hr/info/lokalni-izbori-2021