Nova turistička signalizacija barokne jezgre Vukovara

Foto: Marko Balaži

VUKOVAR, U baroknoj jezgri Vukovara, koja je i zaštićena kulturno-povijesna cjelina, postavljena je nova turistička signalizacija ovoga dijela grada barokne jezgre grada Vukovara. U suradnji s Konzervatorskim odjelom Vukovar Turistička zajednica grada Vukovara napravila je popis objekata i atrakcija koje zbog njihove povijesne i arhitektonske vrijednosti valja uključiti u ovaj projekt.

Tekstovi i fotografije su pripremljeni u suradnji s Konzervatorskim odjelom i Gradskim muzejom Vukovar, a tekstovi su prevedeni na engleski jezik. Cilj postavljanja signalizacije je stvaranje novog vizualnog identiteta barokne jezgre i njezina prezentacija i interpretacija, podizanje kvalitete informiranja gostiju i unaprjeđenje kvalitete njihova boravka te podizanje kvalitete cjelokupne turističke ponude.

“Riječ je o projektu nastalom u suradnji Turističke zajednice grada Vukovara, Gradskog muzeja Vukovar, Grada Vukovara i Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Ova je prekrasna priča vrijedna je gotovo 110.000 kuna, a s njome želimo dodatno istaknuti ljepote Vukovara te ih približiti svim našim posjetiteljima kroz moderan prikaz u tri oblika koji prezentiraju najvažnije kulturne spomenike grada Vukovara. Projekt se ponajviše bazira na baroknoj jezgri koja je zaštićeno kulturno dobro, ali se širi i na čitav niz drugih kulturnih objekata koji su značajni za povijest našega grada i nose svoju turističku vrijednost,” rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Vizualni identitet proizlazi iz karakterističnih oblika koji dominiraju u baroknoj jezgri: lukovi atrija, štukature na pročeljima zgrada te žuta boja korištena u završnoj obradi fasada. Taj žuti highlight predeterminirao je boju korištenu u vizualnom identitetu. Iz slovne oznake B, koja je ekstraktirani inicijal Baroka, izvučeni su grafički elementi lukova i štukatura. Lukovi su postali dio logotipa, a štukatura, odnosno trodimenzionalna derivacija njenog presjeka, postala je osnovni konstrukcijski element ploča koje se koriste za signalizaciju putem destinacijskih, informacijskih i orijentacijskih ploča.

“Barokna jezgra je prepoznatljiva vizura centra Vukovara i gosti rado šetaju središtem grada. Kako bi dobili što bolju informaciju pokrenuli smo projekt označavanja kulturno-povijesno važnih građevina i lokacija. Budući je destinacija Vukovar-Vučedol-Ilok, nacionalni EDEN pobjednik (Europska destinacija izvrsnosti) za 2016./2017.g. na temu kulturnog turizma, ovaj je projekt tim više dobio na značaju i važnosti,” rekla je direktorica Turističke zajednice Grada Vukovara Marina Sekulić.

Dodala je kako su ploče i vizualni identitet barokne jezgre dizajnerski rad kreativnog studija Kazinoti&Komenda iz Splita kao i da je ovim projektom obuhvaćena je izrada 39 destinacijskih ploča koje su pričvršćene na fasade ili su samostojeće ukoliko to nije bilo moguće (npr. pored križeva). Postavljene su i 3 orijentacijske ploče kao i 3 totema s mapom grada i popisom svih destinacijskih ploča.