Niti Borovo niti vukovarska Luka još nisu spremni za privatizaciju

VUKOVAR, Podizanje gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta su nam najveći prioriteti jer sve je lijepo i krasno ali ako nema novih radnih mjesta nećemo moći zadržati ljude na ovim prostorima, a ako nema ljudi onda se postavlja pitanje čemu sva ulaganja i investicije, poručio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u izjavi novinarima nakon što je u uredu primio ministra zaštite okoliša i prirode Slavena Dobrovića i gospodarstva Tomislava Panenića.
Razgovaralo se o brojnim problemima koji muče građane Vukovara posebice kada je riječ o eneregetskoj obnovi obiteljskih kuća u svezi koje međutim ministar Dobrović nije Vukovarcima donio lijepe vijesti.
“Nažalost dosadašnji oblik sufinanciranja eneregetske obnove obiteljskih kuća u iznosu od 80 posto više nije financijski održiv te ćemo morati otkazati drugi natječaj koji je objavljen za sufinaciranje energetske obnove”, poručio je Slaven Dobrović.
Dotaknuvši se aktualnog pitanja izgradnje odlagališta otpada, napomenuo je kako promjena politike gospodarednja otpada ide za tim da su centri koji riješavaju sve probleme otpada sekundarne naravi, a da treba ići prema odvojenom prikupljanju odnosno graditi sortirne linije na kojima reciklabilne tvari dostižu vrijednost za tržište.

 

“Zadovoljan sam sa inicijativom koju vukovarske gradske vlasti pokazuju kada je riječ o gospodarskoj obnovi grada, ali sama inicijativa nažalost nije dovoljna da bi se situacija unaprijedila već se moraju promjeniti i opće okolnosti koje utječu na rast gospodarstva”, rekao je ministar gospodarstva Tomislav Panenić.

Panenić je također poručio kako vukovarsko Borovo još uvijek nije spremno za privatizaciju jer tvrtka još nije izašla iz poteškoća.

“Jasno je da ovdje treba značajno promjeniti uvjete poslovanja i opterećenosti koja je nastala iz prijašnjih razdoblja i da bi se onda tek moglo razmotriti može li Borovo prihvatiti strateškog investitora”, pojasnio je Panenić.

U privatizaciju, kako se da zaključiti po onome što je kazao, još neće niti vukovarska Luka, u kojoj se bilježi pad pretovara roba.

 

ĐURO KARALIĆ