Napreduju radovi na izgradnji obilaznice Apševaca i Lipovca

Foto: Hrvatske ceste

Radovi na izgradnji obilaznice Apševaca i Lipovca koji su započeli u veljači prošle godine odvijaju se u skladu s dinamičkim planom i rokovima projekta. Zemljani radovi, odnosno uređenje temeljnog tla je u završnoj fazi na 95 % trase, dok je izrada nasipa na preko 90 % trase. Završni sloj nasipa izveden je na 60 % trase, izrada posteljice na 45 %.

Na mostu Bosut izvedeni su svi glavni armirano-betonski radovi na donjem ustroju, a započela je i montaža čelične konstrukcije mosta.

Dovršetkom ove obilaznice duljine 4,2 kilometra zaobići će se dionica državne ceste kroz naselja Apševci i Lipovac,. Također, cesta povezuje postojeći čvor Lipovac na autocesti A3.

Ugovor za izgradnju potpisan je sa Zajednicom ponuditelja PZC Brod d.o.o. i Poduzeće za ceste Slavonski Brod, u iznosu 75.900.513,53 kn bez PDV, s rokom izvršenja od 18 mjeseci, dok je ugovor za nadzor nad izgradnjom potpisan s Institutom IGH Zagreb, u iznosu od 2.243.262,00 kn. Izvođač je uveden u posao 9. veljače 2022. godine.

Projekt je sufinanciran EU sredstvima.