Najavljeno avio tretiranje komaraca

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Grad Vukovar je danas na svojoj internet stranici objavio kako će područje grada i okolnih općina 12. I 13. lipnja biti tretirano iz zraka kako bi se suzbila najezda komaraca.

12. i 13. lipnja 2023. godine u vremenu od 18:30 do 20:30h obavljati će se tretman suzbijanja komaraca iz zraka – aviotretman prema sljedećem rasporedu: 

12. lipnja 2023. – područje grada Vukovara, naselja Sotin i Lipovača, mjesta Borovo, Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci

13. lipnja 2023. – Negoslavci, Tompojevci, Berak, Čakovci, Mikluševci, Bokšić, Lovas i Opatovac

Prema najava koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak, se mole građani koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenim prostorima. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada  to bude moguće. Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.