Najavljena nova tretiranja komaraca sa zemlje i iz zraka

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na službenoj stranici Grada Vukovara najavljuje se kako će 18. i 19. lipnja 2021. godine, u vremenu od 05:00 do 07:00 sati te navečer od 19:00 do 23:00 sata, Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i aviotretman zelenog pojasa oko grada na području Grada Vukovara te prigradskih naselja Sotin i Lipovača.

18. 06. 2021. godine  – tretman suzbijanja komaraca iz zraka – zeleni pojas oko grada, ujutro od 05:00 do 07:00 sati i tretman sa zemlje (Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište) navečer od 19:00 do 23:00 sata

19. 06. 2021. godine – tretman sa zemlje (Borovo naselje, Lipovača, Lužac) navečer od 19:00 do 23:00 sata

Prilikom tretiranja koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Mole se građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenome i da zatvore prozore. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće. Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.