Nacionalni tjedan dojenja obilježit će se i u vinkovačkoj bolnici

Foto: Fb

VINKOVCI, Povodom Nacionalnog tjedna dojenja vinkovačka bolnica organizira predavanje koje je ujedno i dio trajne edukacije medicinskih sestara i tehničara pod nazivom „ Izazovi dojenja s osvrtom na odgovarajući položaj pri dojenju“.

Predavanje će se održati 4. listopada u predavaonici na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci s početkom u 13.00 sati, a predavači su Martina Raić, bacc.med.techn. i Mirjana Mate-Ello, prvostupnica primaljstva. Predavanju će nazočiti i predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara Vukovarsko -srijemske županije Janja Stojanović.

Tim povodom iz vinkovačke bolnice podsjećaju kako je ta zdravstvena ustanova nosi naziv “Rodilište prijatelj djece”. Riječ je o inicijativi koja se provodi se u svim zemljama svijeta, s više ili manje uspjeha. Njegova temeljna svrha je osigurati da majke i novorođenčad dobiju pravovremenu i odgovarajuću skrb prije i tijekom boravka u rodilištu, kako bi se uspostavila optimalna prehrana novorođenčadi koja potiče njihovo zdravlje i razvoj, a usmjerena je na zaštitu, promicanje i potporu dojenju u ustanovama koje pružaju usluge za rodilje.

“Provedba inicijative “Rodilište prijatelj djece” često ovisi o predanosti pojedinca i educiranosti osoblja koje je neposredno uključeno u skrb za rodilje i novorođenčad. Zbog toga je jako važno izgraditi i održati kapacitete osoblja u ustanovama koje pružaju usluge za rodilje i novorođenčad da štite, promiču i podupiru dojenje. Ustanove koje pružaju usluge za rodilje i novorođenčad moraju se pridržavati smjernica Deset koraka koji pomažu rodiljama da što prije počnu dojiti. U svom svakodnevnom radu zdravstveno osoblje često se susreće sa brojnim izazovima a koji su povezani sa promicanjem, potpori i zaštiti dojenja, zbog toga je od neizmjerne važnosti da se zdravstveno osoblje što više educira kako bi se sa svim tim izazovima što bolje nosili u svakodnevnoj praksi”, poručuju iz Opće županijske bolnice Vinkovci.