Modernizirana Sportska dvorana u Borovu naselju

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Grad Vukovar nastavlja ulagati u sportsku infrastrukturu stoga su tijekom prošle, ali i ove godine, u suradnji s Javnom ustanovom  “Sportski objekti Vukovar“ provedeni brojni radovi u svrhu modernizacije Sportske dvorane Borovo Naselje. Prema podacima iz gradske uprave investicije su ukupno vrijedne preko 2,6 milijuna kuna te su sufinancirane sredstvima EU i sredstvima Ministarstva turizma i sporta.

„Ovim projektima uspješno smo zaokružili priču o sportskoj dvorani u Borovu naselju te njezinoj modernizaciji u raznim segmentima. Dvorana sada pruža još viši sportski standard na korist vukovarskih, ali i svih drugih sportaša koji dođu u naš grad. Trenutno je u tijeku i ljetni sportski kamp što nas čini još ponosnijima, jer najmlađi Vukovarci imaju kvalitetno mjesto za razvijanje svojih sportskih vještina“, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Ravnatelj JU “Sportski objekti Vukovar” Ivan Szabo istaknuo je kako prilikom modernizacije dvorane pribavljena najkvalitetnija košarkaška oprema koja omogućuje održavanje najviših sportskih natjecanja što se tiče košarke.

„Modernizacija sportske dvorane neizmjerno je važna za sportske udruge i klubove koji djeluju na području našega grada, a koji će dvoranu sada moći koristiti na znatno funkcionalniji način. Značajan je ovo iskorak kada je riječ o sportskoj infrastrukturi grada Vukovara“, kazao je Szabo.

Dvorana je provedbom projekta „Razvoj dodatnih obrazovnih sadržaja i modernizacija sportske dvorane Borovo Naselje“ koji je dio Intervencijskog plana Grada Vukovara energetski obnovljena čime su modernizirani elektrotehnički i strojarski sustavi te su ugrađena nova učinkovita LED rasvjetna tijela što će u konačnici dovesti do smanjenja potrošnje električne i toplinske energije. Ukupna vrijednost projekta je preko 1,6 milijuna kuna od čega je iznos od preko 1,1 milijuna kuna sufinanciran sredstvima Europske unije.

Nadalje, Grad Vukovar je nabavio i opremu kojom je modernizirana košarkaška dvorana, a podrazumijeva mobilnu košarkašku konstrukciju (koševe), košarkašku ploču, tablicu za osobne pogreške, videodisplay, strelicu za posjed lopte, timer te pregradnu zavjesu. Nabava opreme u ukupnoj je vrijednosti preko 610 tisuća kuna

Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“ provela je izgradnju ureda za sportske udruge koje koriste sportsku dvoranu. Naime, od obnove dvorane 2001. godine, sportski uredi bili su smješteni u neobnovljenom dijelu dvorane, a ovim projektom moderno uređeni uredi opremljeni su tipskim namještajem, pristupačni, vizualno ne narušavajući koncept dvorane i komunikaciju unutar same zgrade. Također, Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“ provela je opremanje fitness centra kojega koriste sve sportske udruge koje su korisnici dvorane, ali i mnoge druge. Nabavljena sportska oprema služi za jačanje gornjih i donjih ekstremiteta te za opću kondicijsku pripremu, a sastoji se od trenažera, slobodnih utega i sportskih rekvizita.