Mjerenja pokazala kako je zrak uz DI Spačvu onečišćen, ali ne i tlo

Foto: Đuro Karalić

VINKOVCI, Podaci koje je vinkovačkim gradskim vlastima dostavio
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba čiji su djelatnici u 2018. proveli mjerenja kako bi se utvrdila moguća onečišćenost zraka uz DI Spačva, potvrdila su kako je tijekom 2018. godine granična vrijednost od 50 μg/m3 za dnevni uzorak bila prekoračena 79 puta, a ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine, što vodi prema zaključku kako je kvaliteta zraka u tom dijelu grada s obzirom na frakciju lebdećih čestica PM10bila na razini II. kategorije kvalitete, odnosno kvaliteta okolnog zraka nije zadovoljavala.

“Srednja godišnja vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica tijekom 2018. godine iznosila je 28 μg/m3 i bila je viša od granične vrijednosti (25μg/m3) za godišnji interval praćenja te se stoga može zaključiti da je kvaliteta zraka oko mjerne postaje s obzirom na frakciju lebdećih čestica PM2,5 bila na razini II. kategorije kvalitete, odnosno kvaliteta okolnog zraka nije zadovoljavala”, navodi se u izvješću.

Kada je riječ o ukupnoj taložnoj tvari koja predstavlja ukupnu masu onečišćujućih tvari koja se prenosi iz zraka na površine (tlo, vegetaciju, vode, građevine i drugo) po površini kroz određeno razdoblje, tijekom 2018. godine srednja godišnja razina ukupne taložne tvari iznosila je 145 mg/m2d što je manje od propisane GV (350 mg/m2d) te je okolni zrak na mjernoj postaji bio I. kategorije kvalitete, odnosno kvaliteta zraka je s obzirom na ukupnu taložnu tvar bila zadovoljavajuća.

Mjerno mjesto nalazilo se u Vinkovcima, između poslovnog kruga Spačve d.d. u Vinkovcima (Duga 181) i kvarta 12. Redarstvenika (uz prugu).

Građani dijela Vinkovaca uz DI Spačvu već se godinama žale na problem zagađenosti zraka, a prije dvije godine organizirali su i prosvjed zahtjevajući zdrave uvjete života i rada. Iz DI Spačva tada su odgovorili kako ozbiljno shvaćaju primjedbe građana te kontinuirano ulažu kako bi zadovoljili standarde zaštite zdravlja ljudi i okoliša.