Ministarstvo turizma sufinancira projekte u Vukovarsko-srijemskoj županiji

ZAGREB/VINKOVCI, Ministar turizma Anton Kliman donio je odluku kojom su odobrena sredstva za sufinanciranje 19 razvojnih projekata u ukupnoj vrijednosti od 6.538.400 kuna za financiranje centara za posjetitelje, a među odobrenim projektima s područja Vukovarsko-srijemske županije su Hrvatski dom u Vinkovcima te Centar “Konji bijelci” u Babinoj Gredi.

Odluku o sufinanciranju ministar turizma Anton Kliman donio je temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015., čiji je cilj poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, izvjestilo je Ministarstvo turizma.

Cilj financiranja je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije (idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt) i kapitalna ulaganja (izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju i opremanje centra za posjetitelje/interpretacijskog centra).

Gradu Vinkovcima za izgradnju Hrvatskog doma dodjeljeno je 295.000 kuna, a Babinoj Gredi za Centar “Konji bijelci” 276.200 kuna.

To je inače druga odluka ministra Antona Klimana o dodjeli bespovratnih sredstava za temeljem Programa razvoja javne turisitčke infrastrukture. Sukladno prvoj odluci, sredstva su u našoj županiji dodjeljena Gradu Vukovaru za projekt uređenja i opremanja Euro velo 6 biciklističke rute na potezu do Luke Vukovar do ušća Vuke (263. 700 kuna) te općini Nijemci za projekt “Rijeke i staze Srijema” (106.100 kuna).

ĐURO KARALIĆ