Memorijalna hodnja Putevima proboja iz Vukovara

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, U organizaciji Udruge ratnih veterana 204. vukovarske brigade održana je 2. memorijalna hodnja Putovima proboja iz Vukovara, koja se ove  godine održava pod nazivom „HOS-ova štafeta smrti”.

„Dvadeset sedam godina je prošlo od sloma obrane grada i nedopustivo je da nitko od nas ne raspolaže podatcima koliko je ljudi krenulo u proboj, koliko ih je smrtno stradalo, koliko je ranjeno, a koliko ih se još uvijek vodi nestalim. Svatko je tada morao odlučiti što će učiniti, hoće li se nastaviti boriti i uskoro biti ubijen, jer mogućnosti za obranu više nije bilo, hoće li se predati ili pokušati izaći u proboju, za koji tada, kada su u njega kretali,  svi  su mislili kako imaju tek jedan posto šanse da će preživjeti. Upravo zbog tih jedan posto mogućnosti odlučili smo se za proboj, iako se jedan broj branitelja, nažalost, nije uspio probiti“, rekao je predsjednik Udruge Drago Adžaga.

Na početku ove hodnje sudionici su prvo obišli podrum u kojem je bilo smješteno zapovjedništvo obrane Vukovara 1991., a koji se nalazio u dvorištu nekadašnje zgrade Sekretarijata narodne obrane.

„Cilj ovih hodnji je utvrditi sve pravce proboja iz Vukovara prema Vinkovcima, različitih skupina branitelja za potrebe izrade Monografije „Obrana Vukovara i 204. vukovarska brigada” te locirati, a u dogledno vrijeme i obilježiti trajnijim spomen-obilježjima mjesta stradavanja onih koji su u proboju stradali u studenome 1991. Godine“, rekao je Adžaga.