Lovas: S radom započelo 25 gerentodomaćica

Foto: Općina Lovas

LOVAS, U okviru projekta „ZAŽELI – Općina Lovas, faza II“, 1. rujna započelo je s radom dvadeset i pet gerontodomaćica, koje će u Lovasu i Opatovcu skrbiti za ukupno 150 korisnika, starih, nemoćnih i drugih osoba, koje su u potrebi.

Po navodima općinskih vlasti, projekt je vrijedan ukupno 2.311.925,00 kn i od velikog je značaja za stanovnike Općine Lovas, kako sa stajališta brige za stare i nemoćne osobe, tako i s aspekta zapošljavanja teško upošljivih kategorija žena.

Projekt traje ukupno 18 mjeseci, a financiran je bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar. Osim brige za stare i nemoćne, projekt predviđa i mjesečnu isporuku higijenskih potrepština korisnicima u vrijednosti od 50 kn mjesečno, kao i edukaciju uposlenica s ciljem pripreme za tržište rada, navode iz Općine Lovas.