LABUDOVI I PATKE NA RIJECI VUKA

Foto: Ivan Matić

U ove polarne dane, kada su rijeke zaleđene, labudovi i patke u potrazi su za dijelovima rijeka koje još nisu pod ledom. Jedno od takvih mjesta našli su na rijeci Vuka u središtu Vukovara.