Klub vijećnika SDSS-a o prijenosu osnivačkih prava na osnovne škole

VUKOVAR, Klub vijećnika SDSS-a u županijskoj Skupštini izvjestio je kako se niti na ovotjednoj sjednici tog predstavničkog tijela, održanoj 27. travnja, na dnevnom redu nisu našli zahtjevi Općina Borovo, Markušica i Negoslavci, a koji se odnose na prijenos osnivačkih prava nad osnovnim školama na području te tri općine.

Iz SDSS-a pojašnjavaju kako su Općine Borovo, Markušica i Negoslavci, uvjerene u pravnu i političku osnovanost postupanja, a u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju, podnijele zahtjeve prije više od godinu dana, a Županija je bila dužna odluku o prijenosu osnivačkih prava donijeti u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

“Na sjednici Skupštine zbog izričitog zahtjeva Kluba vijećnika SDSS-a, da se u dnevni red uvrsti donošenje Odluke o prijenosu osnivačkih prava, došlo je do kraće pauze u radu Skupštine, za vreme koje su izvršene konzultacije s predsjednikom Skupštine i pročelnicom Upravnog odjela za obrazovanje i sport. Nakon konzultacija, predsjednik Skupštine se obvezao da će stručna tijela za slijedeću sjednicu pripremiti i uvrstiti u dnevni red donošenje odluke o zahtjevu Općina Borovo, Markušica i Negoslavci, za prijenos osnivačkih prava nad mjesnim osnovnim školama, sa županije na jedinice lokalne samouprave”, stoji u priopćenju.

Pokazujući dobru volju i namjeru, vijećnici SDSS su nastavili rad u Skupštini, smatrajući da je ona mjesto gdje se raspravom i argumentima rješavaju sva pitanja u skladu s pozitivnim pravom Republike Hrvatske, a nastavak rada u skupštinskim klupama ovisiće svakako i od izvršenja preuzetih obaveza izvršnih tijela u Županiji, navodi se u prioćenju Kluba vijećnika SDSS-a u Skupštini Vukovarsko-srijemske županije.

ĐURO KARALIĆ