Javni poziv za upis djece na ljetovanje na Velom Lošinju i na otoku Čiovo

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na sužbenoj stranici Grada Vukovara objavljen je Javni poziv za upis djece na ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj i na otoku Čiovu u 2020. godini. Prema stavkama poziva na Veli Lošinj se ide u termininima 11.07.-18.07 i od 18.07.-25.07. Ukupno će na Veli Lošinj u ova dva termina ići 94 djece ui uzrastu od 5 do 8 razreda osnovne škole. Na otok Čiovo se ide u terminu od 29.07. do 05.08., a put mota će moći 50 djece od završenog 2. do 4. razreda osnovne škole.

Iz Grada Vukovara pozivaju roditelje ili skrbnike djece za ljetovanje da predaju uredno popunjene prijavnice s potrebnom dokumentacijom u Gradskoj upravi Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, kod zaštitara na predviđeno mjesto. U stavkama Javnog poziva navode se sva dokumenta koja je potrebno dostaviti kao i popis dokaza ua ztvrđivanje dodatnih bodova. Prijave se zaprimaju od 15. do 30. lipnja 2020. godine, a obrazac Prijave nalazi se u Gradskoj upravi Vukovar (kod zaštitara), službenoj web stranici Grada Vukovara te u privitku ovog Poziva.

Odluka o odabiru djece za ljetovanje u Velom Lošinju bit će objavljena na službenoj web stranici Grada Vukovara, najkasnije do 06. srpnja 2020. godine, a na otok Čiovo, najkasnije do¸ 17. srpnja 2020. godine. Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, na broj telefona 456-542.