Javna tribina s hrvatskim braniteljima o novom Zakonu

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U organizaciji Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske županije održana je tribina na kojoj je bilo riječi o novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Tom prilikom predstojnik Ureda Mario Banožić rekao je kako su se s novim Zakonom počela pojavljivati brojna pitanja  o provedbi s obzirom da postoje dijelovi koji nisu usklađeni s drugim ministarstvima. Pojasnio je kako će, primjera radi, Ministarstvo financija koje osigurava dio sredstava kroz proračun to učiniti tek s 1.siječnjem iduće godine. Stoga će se tehnički dijelovi zakona moći provoditi tek tada.

„Sada imamo pojedine dijelove članaka koji su stupili na snagu 1.ožujka. Djeluje dosta konfuzno i zato i jesmo organizirali ovu tribinu na kojoj želimo razriješiti nepoznanice koje su se pojavile u zakonu, a proizlaze iz dijelova koje je predlagalo Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada i socijalne skrbi i drugi“, rekao je Banožić.

Rekao je i kako i kroz ovu tribinu braniteljima se žele pojasniti procedure vezanu uz način podnošenja zahtjeva kao i medicinsku dokumentaciju koju će biti potrebno prikupiti kako bi hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji ostvarili nova statusna i materijalna prava.