Javna tribina na temu “Značaj i uloga europskih fondova u razvoju zajednice”

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na Odjelu za mlade „Spajalica“ Gradske knjižnice Vukovar, a u organizaciji Europskog doma Vukovar, održana je javna tribina pod nazivom „Značaj i uloga europskih fondova u razvoju zajednice“. Tribina je održana u okviru projekta „Proaktivna mreža“ koji za cilj ima, kroz umrežavanje i osnaživanje resursa u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, doprinijeti proaktivnom i adekvatnom djelovanju u kriznim situacijama.

Izvršna direktorica Europskoga doma Vukovar Dijana Antunović Lazić rekla je kako je tribina imala za cilj upoznati širu javnost upravo o značaju fondova u rješavanju kriznih situacija odnosno stvaranju prilika za preventivno i sustavno djelovanje kako bi se krizne situacije lakše prebrodile.

„Osim kroz ovu tribinu, kroz aktivnosti koje smo provodili tijekom jeseni i koje ćemo provoditi do kraja projekta, radimo na jačanju kapaciteta civilnog društva za rad i djelovanje u izvanrednim situacijama. Svjedoci smo kako se sve češće susrećemo s poplavama, potresima i raznim bolestima te upravo zbog toga smatramo kako ovaj projekt može doprinijeti široj zajednici“, rekla je Antunović Lazić.

Tijekom javne tribine bilo je riječi o natječajima i korištenju EU sredstava, koliko su europska sredstva pomogla u razvoju Vukovarsko – srijemske županije ali i problemima s kojima se suočavaju udruge i jedinice lokalne samouprave. Bilo je riječi i o iskustvima Civilne zaštite u kriznim situacijama kao i iskustvima medija tijekom kriznih situacija.

Projekt „Proaktivna mreža“ financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.