Izmjenjene epidemiološke mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju

Foto: Pixabay

ZAGREB, Nacionalni Stožer civilne zaštite na prijedlog županijskog Stožera Vukovarsko-srijemske županije donio je Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za našu županiju temeljem koje je odlučeno slijedeće:.

 Na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 100 osoba, mogu se održavati samo u prostorima u kojima se za jednu prisutnu osobu može osigurati najmanje 4m2 površine te se obvezno vodi evidencija prisutnih s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba).

 Na ostalim privatnim i obiteljskim svečanostima, proslavama i okupljanjima može biti prisutno najviše 30 osoba uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i obvezno vođenje evidencije prisutnih s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba).

 Na okupljanjima u zatvorenom prostoru može biti prisutno najviše 100 osoba, a mogu se održavati samo u prostorima u kojima se za jednu prisutnu osobu može osigurati najmanje 3m2 površne te se obvezno vodi evidencija prisutnih s osnovnim informacijama ( ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba).

Na svim društvenim okupljanjima obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je i nošenje maski za lice ili medicinskih maski.

 Organizatori sportskih natjecanja obvezni su osigurati uvjete za održavanje natjecanja uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a sportska natjecanja u zatvorenim prostorima mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja.

 Prilikom ulaska u javne ustanove stranke su obvezne nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinficirati ruke.

U svim zatvorenim prostorima u kojima se obavlja djelatnost trgovine i ustanovama koje obavljaju javnu djelatnost obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski.

Organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

Preporuka umirovljenicima da ne odlaze na organizirana putovanja te da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba

Preporuka ograničavanja izlazaka korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi, osim iz medicinskih ili drugih opravdanih razloga sukladno procjeni nadležne osobe koja rukovodi ustanovom ili objektom smještaja.

 Zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba.

 Zabrana izlazaka korisnika iz domova za starije i nemoćne osobe, osim zbog medicinski uvjetovanih razloga ili drugih opravdanih razloga, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba.

Odluka stupa na snagu 24. listopada izuzev odluke koja se tiče svadbi, a koja na snagu stupa 26. listopada.