IZBORI: Josip Romić: U Vinkovcima sam odrastao, radim, želim dočekati mirovinu i čuvati djecu svoje djece koja će mi biti susjedi

Foto: Grad Vinkovci

Josip Romić, kandidat je HDZ-a za zamjenika gradonačelnika Grada Vinkovaca. Dolazi iz Vinkovačke agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA i do sada nije bio politički angažiran, ali je sada procijenio da je vrijeme da vlastitom energijom i iskustvom doprinese razvoju najvećeg vukovarsko-srijemskog grada.

S obzirom da ste relativno nepoznati široj javnosti, tko je Josip Romić?

Josip Romić prvenstveno je sin, suprug i otac četvero djece kojima sam izrazito ponosan. Rođen sam u
Vinkovcima gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Svoju akademsku izobrazbu stekao sam u Osijeku gdje
nakon završenog Ekonomskog fakulteta upisujem i završavam poslijediplomski specijalistički studij i
poslijediplomski doktorski studij. Svoju poslovnu karijeru započeo sam prije 17 godina. Punih 14 godina radio sam u realnom sektoru na poslovima organizacije i menadžmenta. Od 2018. godine zaposlen sam u Agenciji za razvoj i investicije grada Vinkovaca u kojoj danas obavljam poslove Voditelja odjela komunalne infrastrukture i
energetske učinkovitosti. Neprocjenjivo iskustvo stekao sam u košarci, od 2014. do 2019. godine, kao tajnik
volonter Košarkaškog kluba „Vinkovci“ gdje sam sa timom sportskih entuzijasta i zaljubljenika u košarku, te
općenito u sport, sudjelovao u organiziranju sportskih događaja, natjecanja, kao i u organizacijskom vođenju
kluba. Volontiranjem u košarci stekao sam iskustvo u radu sa mladima i organiziranju sportskih događaja. Sa
suprugom Gabrijelom, nastavnicom engleskog jezika koja mi je velika podrška u životu, u braku sam 17 godina
i roditelji smo četvero djece: Stjepana, Filipa, Nine i Luke, koje sa izrazitim ponosom smatramo našim najvećim
bogatstvom.

Do sada niste bili politički aktivni. Otkud želja za političkim angažmanom? 

Zahvaljujući svojim stečenim kompetencijama smatram da uvelike mogu doprinijeti ekonomskom i društvenom
razvoju Vinkovaca. Unijeti novu energiju i svoja stečena znanja preliti na organizacijsku strukturu Grada.
Političkim angažmanom imat ću mogućnost sudjelovati u kreiranju lokalne politike i privlačenja EU sredstava te
na taj način pridonijeti razvoju Vinkovaca .

Kandidat ste za zamjenika gradonačelnika Grada Vinkovaca ispred HDZ-a. Što očekujete od svog budućeg
angažmana kao zamjenika gradonačelnika?

Zahvalan sam na ukazanom povjerenju da budem jedan od najbližih suradnika gradonačelnika Ivana Bosančića.
Poziv gradonačelnika posebna je čast, ali i odgovornost kojom ću dati svoj maksimalni doprinos ekonomskom i
društvenom razvoju Vinkovaca. Spreman sam na nove izazove koje donosi dužnost zamjenika gradonačelnika,
te bi se usmjerio na privlačenje domaćih i stranih investitora u proširenu poslovnu zonu Zalužje kao i na kvalitetnu pripremu i provedbu brojnih projekata koji za cilj imaju stvaranje Vinkovaca po mjeri svih nas Vinkovčana. Nastavit ću raditi u skladu sa modernom poslovnom etikom i prema načelima projektnog menadžmenta.

Što donosite u gradsku upravu i čemu se građani mogu nadati od Vas?

Radom u realnom sektoru stekao sam neprocjenjivo iskustvo u praktičnom shvaćanju kako funkcionira
gospodarstvo. Naučio sam koliko je važno planirati, kontrolirati, biti kreativan, inovativan, uporan, strpljiv, te
koliko je važna motivacija i timski rad. Stečeno znanje dijelio sam sa proaktivnim timom VIA-e, te sam sudjelovao u planiranju, prijavi i provedbi infrastrukturnih projekata, projekata energetske obnove kao i na raznim drugim projektima ukupne ugovorene vrijednosti više od 153 milijuna kuna. Osobnim, najvećim uspjehom u Agenciji za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA smatram stjecanje novih znanja i vještina te promjena u shvaćanju poslovne percepcije sukladno načelima projektnog menadžmenta koje ću moći koristiti u budućem radu na projektima: proširena poslovna zona Zalužje, knjižnica, tržnica, dječji vrtić, razvoj komunalne infrastrukture, razvoj društvenog sadržaja, obrazovanje, Vinkovačka obitelj i drugim projekatima.

Dolazite iz Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA i za vjerovati je da ste upoznati s brojnim
projektima koje grad realizira ili namjerava realizirati u suradnji s Agencijom. Jeste li zadovoljni obimom i
brojem tih planova i koliko su realni?

Agencija djeluje s ciljem pružanja potpore održivom razvoju Vinkovaca podupiranjem razvojnih inicijativa te
jačanjem razvojnih kapaciteta u suradnji s Gradom, tvrtkama, ustanovama i lokalnom zajednicom. Agencija se u protekle četiri godine isprofilirala kao jedna od vodećih razvojnih agencija u ovom dijelu Hrvatske i to zahvaljujući kontinuiranom profesionalnom razvoju svakog djelatnika u različitim područjima uz konstantnu podršku gradonačelnika koji je na ovaj način stvarao tim koji zna pripremiti, prijaviti i provesti projekte na korist svih naših građana. Svi naši pripremljeni projekti su realni i ostvarivi, a stvarani su u cilju razvoja našega grada. Imamo projekte vrijedne 200 milijuna kuna za koje čekamo otvaranje najavljenih natječaja i veselimo se provedbi svakoga od njih.

Kako ocjenjujete prve četiri godine mandata Ivana Bosančića kao gradonačelnika Vinkovaca?

U prvom mandatu aktualnog gradonačelnika u Vinkovcima su realizirani projekti ukupne vrijednosti 1,47 milijarde kuna od kojih je čak 83% ili 1,21 milijarde kuna financirano bespovratnim sredstvima EU i državnog proračuna. Zahvaljujući realizaciji brojnih projekata proračun Vinkovaca za 2021. godinu iznosi 346 milijuna kuna što je za čak 46 milijuna kuna više od proračuna za 2020. godinu. Primjera radi, vinkovački proračun za godinu iznosio je 161 milijun kuna, a za 2017. godinu samo 103 milijuna kuna. Kroz različite mjere, naknade i potpore objedinjene u jedan program, a to je program „Vinkovačka obitelj“ omogućeno je da svaki naš sugrađanin, bez obzira na dob, ima osiguranu pomoć grada. U tome i jest temelj funkcioniranja grada kao jedinice lokalne samouprave – biti na službi građana i uvijek im biti na raspolaganju. Veoma sam zadovoljan činjenicom da su tijekom prvog mandata uvedene nove mjere, a pojedine su i udvostručene. Kao roditelja, veseli me činjenica kako su naša djeca u ovaj program uključena na brojne načine, od naknada pa sve do obnovljenih vrtića, škola i ostalih projekata u koje su uključeni. U sljedećem mandatu učinit ćemo još više za sve naše građane, te mi je zadovoljstvo biti uključen u ovaj tim koji zna, želi i može učiniti zaista puno za Vinkovce.

Vidite li sebe i obitelj u Vinkovcima i u budućnosti i zašto?

Naravno da se vidim u Vinkovcima i upravo zato vlastitim angažmanom doprinosim i doprinosit ću društvenom
i ekonomskom razvoju grada na Bosutu. Ovdje sam odrastao, radim, želim dočekati mirovinu i čuvati djecu
svoje djece koja će mi biti susjedi. Ovaj grad je grad po mjeri svakog stanovnika dovoljno malen za sigurno djetinjstvo, ali opet velik da bude središte Vukovarsko srijemske županije što i dokazuje činjenica da više od 40% radno aktivnog stanovništva živi ovdje.

Što po Vama još nedostaje Vinkovcima kao urbanoj sredini i najvećem gradu u Vukovarsko-srijemskoj
županiji kako bi bili još napredniji?

Visoko obrazovanje u specifičnim djelatnostima koje će postati temelj gospodarskog razvoja. Na tome se radi i
dalje će se raditi kako bi svim mladima osigurali mogućnost školovanja u našem gradu. Nastojat ćemo da svi
studenti već tijekom studiranja imaju mogućnost praktične nastave upravo kod naših gospodarstvenika na
obostrano zadovoljstvo. Naime, praktičnom nastavom studenti automatski povezuju teorijski dio nastave s
fakulteta s radom na radnom mjestu, dok gospodarstvenici imaju mogućnost pronalaska i usavršavanja
kvalitetnog i stručnog kadra za buduće razdoblje. Upravo to je način na koji potičemo i samo obrazovanje ali i
gospodarstvo na kojima ćemo bazirati razvoj našega grada u sljedećem razdoblju.

Koji su po Vama trenutačno najveći problemi u gradu na Bosutu i kako ih otkloniti?

Problem je svakako iseljavanje i stoga treba nastaviti i pojačati projekt Vinkovačka obitelj i jasno kako je gorući
problem cijele Slavonije iseljavanje te je stvaranje preduvjeta za nova radna mjesta ključno. Upravo zbog toga je
ključna poduzetnička zona Zalužje. Svaki problem pokušavamo riješiti u suradnji s građanima na temelju njihovih prijedloga i komentara. U protekle četiri godine, Vinkovci su postali pravo gradilište s točno definiranim projektima od izrazite važnosti za naše građane. Smatram da svaki pojedinac samo treba pogledati oko sebe, sjetiti se grada prije i sada i shvatiti koliko se puno radi i upravo na taj način će i sama pozitivnost ljudi u ovome gradu još više rasti. Ponekad smo okruženi osobama koje u svemu vide samo negativni kontekst i na nama je da im ukažemo na sve učinjeno dosad, poslušamo njihova mišljenja te nađemo načine da osiguramo sve ono što im nedostaje.