Ilok sanirao odlagalište otpada Božino brdo, Iločani dobili uređen istočni ulaz u grad

Foto: Grad Ilok

ILOK, U Iloku obilježen kraj provedbe projekta “Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada “Božino Brdo”, a svima koji su sudjelovali na prijavi i provedbi projekta u ime Grada Iloka zahvalila se gradonačelnica Marina Budimir rekavši kako ovim projektom grad Ilok dobiva uređen istočni ulaz u grad Ilok.

Projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Božino Brdo u Iloku“ pripremila je i prijavila za Grad Ilok Razvojna agencija TINTL, a sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda te Grad Ilok i Republika Hrvatska kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kroz Kohezijski fond financirano je 85% troškova, Republika Hrvatska sufinancirala je 10%, a Grad Ilok 5% prihvatljivih troškova, navode iz iločke gradske uprave. 

Ukupna vrijednost projekta je 10.095.301,41 kuna i odnosi se na izvođenje radova, troškove stručnog nadzora te ostale troškove upravljanja projektom i osiguravanja EU promidžbe i vidljivosti. Vrijednost  izvedenih radova je 7.461.464,63 kuna, a radove je izvela tvrtka Sokol gradnja d.o.o. iz Vinkovaca.

Otpad se na Božinom brdu odlaže još od 1967. godine i kroz godine se nakupilo oko 44 tisuće m3 otpada. Obuhvat projekta odnosio se na više od 12 tisuća m2 površine. Uz to što je u cijelosti sanirano odlagalište, kroz projekt se postavila ograda s ulaznim vratima, izgrađena je ulazno-izlazna zona s parkiralištem, asfaltirala se prometnica te se postavila montažna upravna zgrada, kolna vaga, sabirni bazen za sanitarne otpadne vode, izgradio se taložnik i separator ulja i masti, vodomjerno okno, plato za pranje podvozja vozila. Ujedno je uređen i ozelenjen cijeli okoliš, tako da je deponija komunalnog otpada u Iloku Božino brdo nakon ovog projekta postalo ugodno za oko stanovništva, a isto tako i prihvatljivo za okoliš, poručuju iz Grada Iloka